Välkommen till bloggen och videoprogrammet Lärolabbet!

Här finner du blogginlägg och videor om design och produktion av audiovisuella läromedel, tillgänglighet, hållbara produktionsmetoder, mediepedagogik etc. Det är också här som Lärolabbet håller till – ett pedagogisk och spännande videoprogram för både barn och vuxna!

Jag heter Jonas Thorén och har tidigare jobbat på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Under min tid på KTH startade jag upp en verksamhet för medieproduktion, producerade material för e-lärande och forskningskommunikation, skrev en handbok för lärare, jobbade med coachning av lärare, etc. Jag lanserade också “smart-and-simple-konceptet”. Ett koncept som bygger på att vem som helst ska kunna producera ett audiovisuellt och mediepedagogiskt läromedel av hög kvalitet – i en naturlig miljö, med hjälp av smartphones, vanliga datorer utrustade med användarvänliga och billiga appar.

Jag ger föreläsningar och workshops, coachar, och producerar videor av olika slag, inte minst till videoprogrammet Lärolabbet. Jag hjälper också till med utveckling av mediepedagogiska koncept och produktioner som lämpar sig lika väl för salsundervisning som för ett e-lärande och visning på smartphones och mindre skärmar.

Behöver du/ni hjälp med att bli mer audiovisuella och mediepedagogiska i er utbildning och verksamhet? Ta kontakt med mig så tar vi reda på vilka möjligheter som finns.

mvh
/ Jonas