Lärolabbet

Ett pedagogiskt videoprogram för barn och vuxna

Visuell utbildning & kommunikation

Coachning, föreläsningar, workshops, och produktion

Digital skolbok

Visuellt, interaktivt, och mediepedagogiskt

Här finner du blogginlägg och videor om design och produktion av audiovisuella läromedel, tillgänglighet, hållbara produktionsmetoder, mediepedagogik, och mycket annat. Det är också här som Lärolabbet håller till – ett pedagogisk och spännande videoprogram för både barn och vuxna!

Jag heter Jonas Thorén och har tidigare jobbat på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Under min tid på KTH startade jag upp en verksamhet för medieproduktion, producerade material för e-lärande och forskningskommunikation, skrev en handbok för lärare, jobbade med coachning av lärare, etc. Jag lanserade också “smart-and-simple-konceptet”. Ett koncept som bygger på att vem som helst ska kunna producera ett audiovisuellt och mediepedagogiskt läromedel av hög kvalitet – i en naturlig miljö, med hjälp av smartphones, och vanliga datorer utrustade med användarvänliga och billiga appar.

%d bloggers like this: