Bara en video?

Jag har tidigare pratat om att video och film i utbildningen inte är något nytt. Digitaliseringen har dock lett till att användningen av audiovisuella läromedel ökat explosionsartat under de senaste åren.

Det finns de som hävdar att video är ett alltför passivt läromedel, och det kan det definitivt vara, inget snack om det. En video som har skapats utan någon som helst kunskap om mediepedagogik, tillgänglighet, och olika audiovisuella koncept har extremt dåliga förutsättningar att fungera som läromedel.

Idag har så gott som alla en smartphone, vilket också innebär att alla har en videokamera, mikrofon, och tillgång till ett oändligt antal appar. Det gör oss dock inte automatiskt till fotografer, videoproducenter och mediepedagoger, etc. Visst, vem som helst kan ta en bild och filma med sin smartphone, men när materialet hamnar i undervisningen istället för i semesteralbumet kan det få väldigt negativa konsekvenser för utbildningen. Om du inte känner till vad som utgör “riktig” kvalitet i en video då är det så gott som omöjligt att lyckas.

Kvalitet?
Den här kvaliteten som jag ofta pratar om handlar inte om HD-kvalitet, det är mindre viktigt i det här sammanhanget. Det är istället tillgänglighet, mediepedagogik och engagemang som det handlar om.

Kan vem som helst producera en video för sin undervisning?
Absolut! Det är inte konstigare än att lära sig använda Powerpoint på ett mediepedagogiskt sätt för sin klassrumsundervisning. Men precis som du en gång för länge sedan lärde dig Powerpoint behöver du nu istället lära dig andra saker – till exempel ett ordentligt videoredigeringsprogram, att filma och spela in ljud med en smartphone, och viktigast av allt, att lära sig producera ett läromedel som är tillgängligt, mediepedagogiskt och engagerande. Allt annat är bara slöseri med tid och ett chanstagande med eleverna och studenternas inlärning och utbildningskvalitet.

Kan en pedagogisk video göra skillnad?
Jag fick nyligen feedback från en lärare i åk 4 som provat att låta sina elever se ett av Lärolabbets videoavsnitt i kombination med labb och uppgifter i klassrummet.

“Tack för ett bra program – det gick åt en hel timme att försöka lösa de två uppgifterna. Och som jag skrev i gruppen så var det flera som funderade vidare hur mycket som går åt för hela pyramiden, hur mönstret såg ut för antalet kuber för varje varv osv. Bra också att vi körde utan linjal så att de insåg att om kuben är 1 cm så innebär det att 11 kuber är lika mycket som 11 cm. Det var till och med en elev som undrade var jag köpt kuberna för han ville bygga hemma. Och en tjej skulle ta hem det över helgen och fundera över volymen på hela pyramiden minus gravkammaren om gravkammaren i modellen var tre kuber hög… Så tack!”
Åsa Hagström, lärare, Göthriks skola, Varberg

Lärolabbet, pilotavsnittet – om matematik och pyramiderna
Matte-labb baserat på en pedagogisk video
Elever i åk 4 på Göthriks skola, Varberg

Jag vill bestämt hävda att en video producerad med viss omsorg och på ett mediepedagogiskt sätt definitivt kan bidra till att elever och studenter blir lite extra intresserade av ett ämne – och just det där lilla extra kan ibland göra underverk!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: