To stream or not to stream video – that is the question we should ask ourselves today!

During the last crazy corona week I have followed a large number of facebook groups from different countries, and I would like to share a couple of reflections on that. Teachers seem to have a lot of problems with livestreams of video and bandwidth, and Im not surprised, not at all. Is it really thatContinue reading “To stream or not to stream video – that is the question we should ask ourselves today!”

A teacher user’s guide from 2018, on the design and production of video presentations!

During my work at The Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden, between 2010 and 2019, I was given eight months to spend on a practitioner research project. The aim was to find out what kind of support and coaching teachers need to be able to transform their teaching into a more visual and digitalContinue reading “A teacher user’s guide from 2018, on the design and production of video presentations!”

Use your phone smart!

Just a minute!

Are you a teacher and need help creating short, engaging, and media pedagogical videos for your distance education? I’m happy to help as much as I can, no cost! Just e-mail me a text for voiceover and a brief descriptive text about the lesson and the main purpose of it. I read the text, (SwedishContinue reading “Just a minute!”

Pandora – a short story by Jonas Thorén

– Mr. Professor, are you sure? The lab assistant did not dare to meet the professor’s gaze, but instead looked down at her hands. It was dead silent in the lab except for the rhythmic swish sound from the blood centrifuge. The professor corrected his respiratory mask, and instead of answering her he pulled outContinue reading “Pandora – a short story by Jonas Thorén”

Visualized Corona-information

Please note that I only read the exact same text that already exists on the website of The Public Health Agency of Sweden, https://www.folkhalsomyndigheten.se/…/covi…/fragor-och-svar/

Lärolabbet släpper första videon i serien “Under minuten”. Korta lärovideor om allt möjligt!

Välkommen att följa Lärolabbet!

Bara en video?

Jag har tidigare pratat om att video och film i utbildningen inte är något nytt. Digitaliseringen har dock lett till att användningen av audiovisuella läromedel ökat explosionsartat under de senaste åren. Det finns de som hävdar att video är ett alltför passivt läromedel, och det kan det definitivt vara, inget snack om det. En videoContinue reading “Bara en video?”

Happy deal?

Hur mycket av innehållet i vår utbildning styrs av läromedelsföretagen, och vilka möjligheter har lärarna, i en allt mer digitaliserad utbildning, att själva skapa ett personligt och individanpassat läromedel åt sin skola, elever och studenter? Är det inte risk att vi får en slags snabbmats-utbildning när läromedelsföretag, med ett stort vinstintresse, tillåts att producera ochContinue reading “Happy deal?”

“Ett digitalt lärande är beroende av ett audiovisuellt läromedel, men ett audiovisuellt läromedel är inte beroende av ett digitalt lärande! “

Film, ljud, och video har använts i undervisningen långt innan vi ens kunde föreställa oss ett internet och allt vad digitaliseringen fört med sig. Vad som är den stora skillnaden nu, när vi befinner oss mitt i digitaliseringen, är att vem som helst har möjlighet att skapa det här audiovisuella materialet på egen hand. MedContinue reading ““Ett digitalt lärande är beroende av ett audiovisuellt läromedel, men ett audiovisuellt läromedel är inte beroende av ett digitalt lärande! “”

%d bloggers like this: