Förvandla ditt kontor till en filmstudio på 10 minuter, med smart&simple-konceptet!

Global Map for Bandwidth

In order to use digital learning materials, students need access to an adequate Internet speed, especially for educational videos. Keep that in mind when deciding what kind of material you provide for your students.

 

 

 

 

Is it free?

Are there any free video editing programs?
It is a common question I often get.; but why should pedagogic tools for digital teaching be free?

If Schools and Universities are serious about digitizing parts of their education, they must also provide their teachers with the proper tools.

I often say that a decent video editing software is for digital education what PowerPoint has been for classroom teaching.

Slide28

The Office suite is not free …

Sure there are free apps for video editing, but they are usually not as user-friendly, or pedagogic, as the apps you have to pay for. There is a big difference to just cut “holiday-videos” in a simple, and free, app like iMovie, compared to creating digital learning material in Camtasia, a program created especially considering digital education and communication.

Please use free apps if you like, but I really recommend you to compare them with a better alternative. Download and try Camtasia for free during 30-days.

Screen recording and video editing apps that costs:

Camtasia (Mac / Pc)
https://www.techsmith.com/video-editor.html

Adobe Premiere Pro (Mac / PC)
https://www.adobe.com/dk/products/premiere.html

Free apps for screen recording and video editing:

Shotcut (Mac / Pc)
https://shotcut.org/

Screencastomatic (Mac / Pc)
https://screencast-o-matic.com/

Gratis?

Screenshot 2019-02-15 at 22.02.01

Vad finns det för gratisprogram för videoredigering?
Den frågan får jag ofta höra; men varför måste pedagogiska verktyg för digital undervisning vara gratis?

Om skolor och universitet menar allvar med att digitalisera delar av sin utbildning måste de också förse sina lärare med ordentliga verktyg.

Jag brukar säga att ett bra videoredigeringsprogram är för digital utbildning och undervisning vad Powerpoint har varit för klassrumsundervisning.

Office-paketet är inte gratis…

Visst finns det gratis-appar för videoredigering, men de är oftast inte lika användarvänliga, eller mediepedagogiskt effektiva, som de appar du får betala för. Det är stor skillnad på att fixa till sina semestervideor i ett enkelt och gratis program som iMovie, jämfört med att skapa ett mediepedagogiskt läromedel i Camtasia, ett program som är skapat speciellt med tanke på digital utbildning och kommunikation.

Testa gärna gratis-appar, men jämför dem då samtidigt med ett bättre alternativ. Camtasia går att ladda ner och prova gratis under 30-dagar.

Betal-appar för skärminspelning och videoredigering:

Camtasia (Mac/Pc)
https://www.techsmith.com/video-editor.html

Adobe Premier (Mac/Pc)
https://www.adobe.com/dk/products/premiere.html

Gratis-appar för skärminspelning och videoredigering:

Shotcut (Mac/Pc)
https://shotcut.org/

Screencastomatic (Mac/Pc)
https://screencast-o-matic.com/

Design & Production of Digital Learning Material

Learn to become more digital in your teaching!

Length: 10 min

Smart & Simple

Some thoughts about advanced and expensive solutions vs. smart, simple, and cheap solutions for design and production of digital learning material.

Smart & Simple

Avancerat och dyrt, eller smart, enkelt och billigt?

En videopresentation om metoder för design och produktion av digitala läromedel.

 

Three principles for quality in educational videos


With the right knowledge and some training, all you need is a smartphone to film with and a regular computer with an app for screen recording and video editing.

1. Accessible quality
Can students see, read, and hear all the content in the video properly, even when displayed on a small smartphone screen?

– Do not use the built-in microphones in smartphones and computers. The sound quality will be considerably better if you use the microphone in a regular smartphone “hands-free”.

– Replace defective material in your presentation, such as low-resolution images and text  with hard-to-read fonts and too small font size.

– Text the video.

2. Media pedagogical quality
Choose the right media concepts and tools for your specific subjects and teaching. There is a huge difference between a video documentation of a 45 min classroom lecture and a 10 minutes video presentation made by a teacher with knowledge of how to adapt a PowerPoint presentation to a media pedagogical video format.

– Shorter video chapters, around 10 minutes, instead of a 45-minute video lecture.

– Zoom in on details in the presentation material.

– Do not compete with your presentation material by being visible all the time, and do not read loudly from longer text blocks in your PowerPoint slides.

– Replace heavy text blocks with keywords, more pictures, video clips and animations.

3. Engaging quality
The video format is very suitable for a dynamic and engaging teaching. It’s just the imagination that sets the limits for how an educational video can look like.

– Be personal, talk fairly fast, and with high energy.

– Short interviews, discussions, and documentary shots as a complement to your lectures

– 3D-visualizations and animations of various kinds.

– Personal video tutorials

If you take these guidelines into account when producing, you can feel confident that your educational video will be of a high quality.

Tre typer av kvalitet för undervisningsvideor

seal-893797Tillgängliga, mediepedagogiska, personliga, och engagerande undervisningsvideor, producerade av läraren själv, kan hålla en betydligt högre kvalitet än videor producerade av ”proffs” och med dyr och avancerad utrustning.

Med rätt kunskap och lite träning är allt du behöver en smartphone att filma med och en vanlig dator med ett program för skärminspelning och videoredigering.

Tillgänglig kvalitet
Kan studenterna se, läsa, och höra allt innehåll i videon ordentligt, även när den visas på en liten smartphone-skärm?

 • Använd helst inte de inbyggda mikrofonerna i smartphones och datorer. Det blir betydligt bättre ljudkvalitet om du använder mikrofonen i en vanlig “handsfree”.
 • Byt ut bristfälligt material i din presentation, som till exempel lågupplösta bilder och text med svårläst typsnitt och för liten fontstorlek.
 • Texta videon.

Mediepedagogisk kvalitet
Använd dig av mediepedagogiska verktyg, koncept, och metoder.

 • Kortare videokapitel, runt 10 minuter, istället för en 45 minuter lång videoföreläsning.
 • Zooma in på detaljer i presentationsmaterialet.
 • Konkurrera inte med ditt presentationsmaterial genom att synas hela tiden och/eller säga exakt samma saker som det också står i text på dina ”slides”.
 • Byt ut tunga textblock mot keywords, mer bilder, videoklipp och animationer.

Engagerande kvalitet
Videoformatet är som gjort för en dynamisk och engagerande undervisning. Det är bara fantasin som sätter gränserna för hur en undervisningsvideo kan se ut.

 • Var gärna personlig, och prata med energi och inlevelse.
 • Intervjuer, samtal, och dokumentärfilm.
 • 3D-visualiseringar och animationer av olika slag.
 • Filmade laborationer och instruktioner

Om du tar hänsyn till de här riktlinjerna när du producerar kan du känna dig trygg med att din undervisningsvideo kommer att hålla en tillräckligt hög kvalitet.

control-571145.png

Du kan även använda dig av den här ”kvalitetsstandarden” för att kontrollera kvaliteten på videor som producerats av andra.

Design och produktion av undervisningsvideor – en 10-minuters föreläsning om möjligheterna och utmaningarna

 

Jag spelade in min senaste föreläsning på KTH och vill gärna dela med mig av den redigerade videon som publicerades idag. Presentationen var runt 20 minuter lång och jag lyckades klippa ner den till 10 minuter, vilket är den rekommenderade maxlängden för undervisningsvideos. Jag filmade mig själv med min smartphone, och med tillhörande handsfree som mikrofon, och skärminspelade powerpoint-presentationen med programmet Camtasia. Allt material redigerades sedan ihop, och textades i samma program. Videon kan ses som ett exempel på vad som går att producera med enkla medel under en vanlig föreläsning. Se videon och lär dig mer om olika mediakoncept, enkla och smarta verktyg, och vad som krävs för att lyckas med undervisningsvideos av hög audiovisuell- och pedagogisk kvalitet.

: J

 

%d bloggers like this: